Sťahujem aplikáciu CSS - Počkajte prosím

O Chytrákovi

Vzdelávací portál Chytrak.sk ponúka široké spektrum vzdelávacieho materiálu prístupného verejnosti prostredníctvom Internetu. Portál je zameraný na zvyšovanie počítačovej gramotnosti obyvateľstva, oblasť informačných a komunikačných technológií, softvéru, a zároveň poskytuje mediálnu výchovu širokej verejnosti.

S prípravou projektu Chytrak.sk sme začali už v roku 2008.
Z dôvodu časovej náročnosti prípravy obsahu sme stránku oficiálne spustili a zverejnili v roku 2012.

  

Význam a dôležitosť vzdelávania
Súčasnú ekonomiku ovplyvňuje najmä neustály technologický pokrok a rýchlo meniaci sa globálny trh. Od spoločnosti, ktorá sa chce presadiť v konkurenčnom prostredí, sa automaticky očakáva, že bude pružne a efektívne reagovať na všetky zmeny. Práve kvalifikovaní ľudia sú zárukou úspechu na domácom, ale i zahraničnom trhu. Vzdelávanie sa tak pre ambiciózneho človeka stáva samozrejmosťou a ľudí bez ambícií odsúva na trhu práce na vedľajšiu koľaj.

  • Je v záujme každého jednotlivca zvyšovať svoju kvalifikáciu, aby rozšíril svoj vedomostný prehľad a získal adekvátny spoločenský status. Práve prostredníctvom vzdelávania je možné získať lepšiu pozíciu na pracovnom trhu.

  • Firmy a podnikatelia prostredníctvom vzdelávacieho portálu Chytrak.sk môžu jednoduchým a efektívnym spôsobom podporovať a vzdelávať svojich zamestnancov, zvýšiť efektivitu, organizačné a technické zlepšenia, poskytnúť zamestnancom benefity, zabezpečiť ich spokojnosť a znížiť fluktuáciu.

Široké spektrum informácií
V systéme Chytrak.sk je možné nájsť široké spektrum študijných materiálov z oblasti informačných technológií, počítačov a softvéru – kurzy, tutoriály, tréning, návody, manuály, e-learning spracovaný online do podoby video a zvukových nahrávok.

Učte sa a sledujte len to, čo skutočne potrebujete
V systéme Chytrak.sk vy sami môžete určiť čo, kedy a kde budete sledovať. Tie časti kurzu, ktoré pre vás nie sú relevantné ani zaujímavé, máte možnosť kedykoľvek preskočiť a svoj záujem orientovať len na získavanie potrebných informácií.

Bez obmedzenia slobody času a miesta
Online vzdelávanie prostredníctvom Internetu. K informáciám a kurzom máte prístup 24 hodín denne z ktoréhokoľvek miesta na svete. Stačí počítač a pripojenie na Internet. Videokurzy (e-learning) sú technicky nenáročné, jednoducho ovládateľné a dostupné pre každého.

Opakovanie je matkou múdrosti
Pre užívateľa je veľkou výhodou možnosť kedykoľvek sa vrátiť k jednotlivýcm častiam videokurzu a opätovne si ich prezrieť. Už nemusíte písať poznámky, kopírovať študijné materiály a skladovať množstvo papierov. Všetko nájdete na www.Chytrak.sk

Informácie prostredníctvom obrazu, zvuku a textu
Či už máte vizuálnu alebo fotografickú pamäť, každý nájde v systéme Chytrak.sk to, čo mu vyhovuje najviac. Informácie tak získavate kombinovaným a efektívnym spôsobom.

Zaregistrujte sa na internetovej stránke www.Chytrak.sk a získajte prístup k bohatému zdroju informácií a študijného materiálu. Vzdelávajte sa online, učte sa prostredníctvom videokurzov, tutoriálov, tréningu, školenia, e-learningu, návodov, manuálov...

Neustále rozvíjame svoje vedomosti a rozširujme vlastné schopnosti!

 

Povedali o vzdelaní:

"Nikdy som nestretol človeka natoľko nevzdelaného, že by som sa od neho nebol niečo naučil."
"Nemôžete nikoho nič naučiť. Môžete mu nanajvýš pomôcť, aby to sám v sebe našiel."

"Dospelého človeka nemožno poučovať o životných otázkach, možno ho len naučiť, aby našiel
 riešenie v sebe samom."

Galileo GALILEI: 1564-1642 taliansky fyzik, astronóm a matematik

"Najdôležitejšou časťou vzdelania každého človeka je tá, ktorú si dal sám."
GIBBORT, E.

"Pretože nevzdelanci nepoznajú samých seba, rovnako nehľadajú to, čo im chýba."
"Niektorí by boli múdri, 
keby si nemysleli, že už nimi sú."
Johann Wolfgang GOETHE: 1749-1832 nemecký básnik, prírodovedec, štátnik a mysliteľ 

 

Tu môžete zaplatiť: Logo TrustPay, MasterCard, Visa